Výskumné a vývojové družstvo pre Elektronické Digitálne Systémy
Nadšenci pre aplikovaný výskum a vývoj v oblasti slabých magnetických polí
O nás

Kto sme

Sme nadšenci magnetizmu. Naše zameranie je aplikovaný výskum a vývoj v oblasti slabých magnetických polí. S ich využitím už viac ako 30 rokov pomáhame riešiť problémy našich klientov. Vyvíjame zariadenia vlastnej konštrukcie, ktoré využívame pre ochranu dopravníkových pásov, nedeštruktívnu archeológiu, detekciu magnetických anomálií od feromagnetických telies,riadenie nanosatelitov, technickú diagnostiku, autonómnu navigáciu, odmagnetovanie, meranie magnetických vlastností materiálov, kalibrácie snímačov magnetického poľa, ekologické a biomagnetické aplikácie či zabezpečenie priestorov.

Viac o nás

Zameranie

Čomu sa venujeme

Magnetizmus

Magnetické pole je všadeprítomné. Tvorí ho prirodzené pole Zeme a veľké množstvo technických polí. Jeho prejavy v sebe nesú množstvo informácií s vysokou pridanou hodnotou. Naším cieľom je tieto informácie z magnetického poľa získať a pretaviť v technické riešenie. V niektorých špecifických prípadoch je možné magnetické pole využiť ako nosič energie a cielene pôsobiť na výrobný proces, či spracovávaný materiál.

Viac informácií

Výskum a vývoj

Individuálny prístup k zákazníckym potrebám si vyžaduje originálne riešenia. Všetky naše produkty sú výsledkom vlastného výskumu a vývoja. Väčšina našich zákazníkov sa na nás obracia v situácii, kedy štandardné riešenia neexistujú, či prestávajú uspokojivo fungovať. Každý nový problém najprv spoločne so zákazníkom analyzujeme. Ak vidíme možnú cestu k riešeniu, prejdeme k vypracovaniu štúdie realizovateľnosti, na základe ktorej dospejeme k detailnému porozumeniu tohto problému.

Viac informácií
Služby

Čomu sa venujeme

Magnetizmus

Magnetické pole Zeme je všadeprítomné fyzikálne pole. Je potrebné pre udržanie života, no má taktiež široké uplatnenie v technickej praxi..

Výskum a vývoj

Príbeh našej firmy sa začal písať objavom vlastného fyzikálneho princípu nízkofrekvenčného magnetometra, ktorý bol patentovaný v druhej polovici 80-tych rokov..

Geofyzikálny prieskum

Horniny a pôda sa pre nás zdajú byť nemagnetické. Kremeň, alebo íl na magnete neudržíte..

Nanosatelity

Prieskum vesmíru v posledných rokoch prekonal generačný krok, ktorý predstavuje masové použitie nanosatelitov..

Kalibrácie senzorov

Práca so senzorovou technikou je postavená nie len na čítaní údajov snímačov, ale hlavne na ich správnej interpretácii..

Nedeštruktívna archeológia

Nedeštruktívna archeológia je oblasťou geofyzikálneho prieskumu, ktorá je využívaná pre prieskum veľkých plôch pred vytýčením sondážnych jám a výkopov..

Dopravníkové pásy

Povrchové bane, oceliarne, drevospracujúce podniky a mnohé iné časti ťažkého priemyslu využívajú pásové dopravníky na prepravu väčšinou sypkých materiálov..

Bezpečnostné aplikácie do objektov

Magnetické pole Zeme je fyzikálne pole, ktoré je všadeprítomné, rovnako ako gravitačné pole. Toto pole je takmer nemožné zarušiť, či odtieniť..

NAŠI KLIENTI