Magnetizmus

Magnetické pole je všadeprítomné. Tvorí ho prirodzené pole Zeme a veľké množstvo technických polí. Jeho prejavy v sebe nesú množstvo informácií s vysokou pridanou hodnotou. Naším cieľom je tieto informácie z magnetického poľa získať a pretaviť v technické riešenie. V niektorých špecifických prípadoch je možné magnetické pole využiť ako nosič energie a cielene pôsobiť na výrobný proces, či spracovávaný materiál.