Nanosatelity

Nanosatelity

Prieskum vesmíru v posledných rokoch prekonal generačný krok, ktorý predstavuje masové použitie nanosatelitov. Satelity o hmotnosti jedného až dvadsiatich kilogramov dnes vytvárajú nový segment prieskumu vesmíru. Väčšina z nich sa nachádza na nízkych obežných dráhach vo výškach od 300 do 500 km. Aj na ich palubách sa využíva magnetizmus. Je zdrojom informácie o magnetickom kurze pre výpočet polohy satelitu a taktiež je zdrojom krútiaceho mementu pre stabilizáciu jeho rotácie.

Naše dlhoročné skúsenosti v oblasti magnetizmu sme zhmotnili počas misie prvej slovenskej družice skCUBE a jej nasledovníčky GRBAlpha. Palubné magnetometre týchto družíc sme kalibrovali s využitím neurónových sietí. Toto unikátne riešenie sme niekoľko rokov vyvíjali pre potreby kalibrácie našich magnetometrov VEMA. Nie len v čase vývoja skCUBE, ale aj v dnešných dňoch sa jedná o unikátne riešenie kalibrácie palubných magnetometrov nanosatelitov. Taktiež sme sa podieľali na vývoji a výrobe elektromagnetických aktuátorov družice skCUBE. Aktuátory patria do stabilizačného systému družice (ACS) a umožňujú interakciu medzi družicou a okolitým priestorom. Ich úlohou je „oprieť sa“ o magnetické pole Zeme a vytvoriť krútiaci moment, ktorý pôsobí na rotáciu družice. Naše aktuátory na palube skCUBE úspešne zastavili počiatočnú rotáciu družice po jej umiestnení na obežnú dráhu Zeme.

Jedným z cieľov firmy EDIS je pokračovať vo vývoji elektromagnetických aktuátorov pre družice, ponúkať našim partnerom skúsenosti a pomoc s kalibráciou palubných magnetometrov, ako aj podieľať sa na vývoji špeciálnych zariadení a senzorov pre budúce vesmírne misie.