Laboratórne magnetometre – vektorové magnetické analyzátory VEMA

Laboratórny magnetometer Vema je vektorový magnetometer vlastnej konštrukcie pracujúci na patentovanom fyzikálnom princípe. Magnetometer VEMA je priamym nástupníkom prvého číslicového magnetometra v ČSFR a predstavuje jeho štvrtú generáciu. Slúži pre merania a analýzu jednosmerných a extrémne nízkofrekvenčných slabých magnetických polí. Uplatňuje sa najmä pre materiálový výskum, meranie rozptylových polí elektrických strojov, prístrojov a rozvodov, v biomedicíne a biológii.

Ďalšími aplikačnými oblasťami využitia sú skúmanie geomagnetických polí a ich lokálnych deformácií, meranie a skúmanie magnetických polí objektov, magnetometrická diagnostika, zabezpečenie priestoru, presná navigácia a podobne.

Magnetometer sa vyznačuje samostatne rozložiteľnými vektorovými sondami, čo umožňuje užívateľovi merania gradiendov, meranie v kartézkej či inej užívateľom definovanej súradnicovej sústave, súčasne meranie vo viacerých bodoch priestoru.

Súčasťou magnetometra VEMA je softvér pre zobrazenie, analýzu a záznam meraných magnetických polí. Analitické nástroje umožňujú frekvenčnú analýzu pomocou Fourierovej transformácie, korelačnú analýzu a zobrazenie polohy vektora magnetického poľa v priestore.

Technická špecifikácia

P.č.Technický parameter / funkciaHodnota
1.Štyri simultánne pracujúce kanály4 ch
2.RozlíšenieLepšie ako 1.10-9T
3.Frekvenčný rozsah meraniaDC – min. 250Hz
4.Priamy rozsah bez prepínania citlivosti (dynamika)100 µT, (100dB)
5.LinearitaLepšia ako 0.5% FS
6.Pracovný rozsah teploty so zaručenými parametrami10 - 30°C
7.Vektorové meranieÁno
8.Napájanie12V DC
9.Pripojenie k počítačuUSB
10.Separátne rozložiteľné sondy – možnosť meraní v ľubovoľne definovaných bodoch a orientáciou sondy v nichÁno
11.Možnosť meranie gradiendu v dvoch zložkáchÁno
12.Možnosť merania gradiendu druhého ráduÁno
13.Možnosť vektorových meraní v karteziálnej sústave a jednom ľubovoľnom smere (alebo gradiendu v jednej zvolenej osi)Áno
14.Možnosť práce v prostredí so silnými elektromagnetickým rušením (do jednotiek až desiatok mikro T)Áno
15.SW vybavenie pre prenos spravovanie údajov vyhovujúce dynamike meranie 100dB a frekvencii vzoriek 500 až 1000Hz v štyroch simultánnych kanálochÁno
16.SW pre zakladanie výsledkov meraní do súborov s parametrami času a č. kanáli, priestoru alebo súčasne času a priestoru. Prezeranie dát v súboroch alebo osciloskopické zobrazenieÁno
17.Kompatibilita formátu súborov s SW pre spracovanie, analýzu (ako výpočet totálu, diferencií, disperzií či korelácií) a zobrazenie výsledkov meraní, napríklad pomocou SW – QtiPlotÁno
18.Sondy s káblom 5m4 ks
19.Kábel na pripojenie magnetometra k počítaču1 ks