Kalibrácia magnetometrov

Každý merací prístroj je nutné kalibrovať, aby sme vedeli určiť mieru jeho nepresnosti. Pri jeho používaní potom vieme s touto nepresnosťou pracovať a priblížiť sa čo najviac ku pravej hodnote meranej veličiny. Kalibrácia magnetometrov je špecifickým typom kalibrácie, nakoľko do merania vstupuje aj magnetické pole Zeme, aj magnetické polia umelých zdrojov. Je preto potrebné dobre poznať jednak merací prístroj, jednak okolité podmienky. Pre potreby kalibrácie magnetometrov existuje niekoľko metód. Líšia sa náročnosťou a vhodnosťou pre konkrétne typy snímačov. Za vrchol našich dosiahnutých výsledkov v oblasti kalibrácií považujeme vývoj a úspešné použitie metódy kalibrácie pomocou neurónových sietí, ktorú sme uplatnili pri kalibrácii magnetometrov oboch slovenských družíc, skCUBE aj GRBAlpha. O kalibrácii magnetometra satelitu skCUBE a jej výsledkoch sa môžete dočítať vo vedeckom článku na nasledujúcej adrese http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/131/a131z4p170.pdf