Impulzné vibrátory IMAG

Impulzný vibrátor IMAG je určený pre automatizované vytriasanie zaseknutého materiálu z jeho prepravného, či skladovacieho kontajnera, vagóna, sila a podobného veľkokapacitného zásobníka. Impulzný vibrátor vytvára lokálne impulzné elektromagnetické pole s regulovateľným výkonom a opakovacou frekvenciou. V dôsledku interakcie magnetického poľa a steny zásobníka, výsypky, vagóna, kotla, potrubia, prepravky atď., dochádza k rýchlemu a pritom nedeštruktívnemu pohybu steny príslušného objektu. Pohyb steny je smerom k elektromagnetickej jednotke vibrátoru, čím dochádza k odtrhávaniu steny od substrátu, ktorý uvoľňuje. Pretože silové pôsobenie je bezkontaktné nedochádza k trvalým deformáciám ani v prípade, že účinok je podobný silnému úderu kladivom.

Vibrátory je vhodné použiť všade tam, kde dochádza k nežiadúcemu usadzovaniu sypkých hmôt akými sú napríklad uhlie, cement, piesok, múka, sušené mlieko, granuláty, hnojivo atď. Pritom stena daného objektu je alebo feromagnetická ( železný plech ) alebo elektricky vodivá ( nerez, dural a pod.) a umožňuje pružné deformácie pri aplikácii silového poľa. Ďalšou oblasťou aplikácii vibrátorov sú miesta a objekty, kde vznikajú tvrdé usadeniny napr. vodný kameň či zostatky betónu, ktoré sa pôsobením vibrácie uvoľnia. V prípade klasických vibrátorov dochádzalo k nežiadúcemu vtĺkaniu substrátu do stien. Elektromagnetické vibrátory majú veľkú prednosť v tom, že aktívny pohon steny je smerom od substrátu, čo vedie k účinnému odtrhávaniu a uvoľňovaniu bez poškodenia steny.

Technické parametre

Napájanie230 V / 50 Hz
3 x 400 V / 50 Hz
Výkonnastaviteľný v rozsahu 100 W - 10 kW
Príkon5 až 50 x menší ako impulzný výkon